Subsidieadvies

Als ondernemer zijnde wil je altijd kijken naar de opties waarbij je jouw bedrijf kan laten groeien en daar valt subsidie aanvragen natuurlijk ook onder. Maar het aanvragen van subsidie voor je bedrijf kan soms erg overweldigend zijn.

In Nederland alleen al zijn er verschillende organisatie en instanties die subsidies verstrekken en er zijn dan ook meer dan 1300 verschillende subsidieregelingen voor bedrijven in Nederland.

Wat veel ondernemers niet weten is dat ruim 90% van het bedrijfsleven kans maakt op subsidie en hier geen gebruik van maakt. Een subsidie kan ervoor zorgen dat je meer budget beschikbaar hebt en hierdoor heeft je bedrijf meer mogelijkheden.

Wat kan Kroese Wevers voor je betekenen?

Wanneer wij u helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag, doen we dat op basis van een succesfee. U betaalt dus alleen als u de subsidie/afdrachtsvermindering krijgt toegezegd. Dat is wel zo eerlijk.

In die succesfee zijn bovendien alle begeleidingsuren inbegrepen die we gedurende het traject maken om u te helpen met de administratie en controles. We maken daarover altijd heldere afspraken vooraf, zodat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

In wat voor branche je als bedrijf ook actief bent, er is altijd geld nodig om een bedrijf te laten functioneren. Daarom kan subsidieadvies van Kroese Wevers zeer interessant zijn voor u en uw bedrijf.

https://kroesewevers.nl/diensten/subsidieadvies